Anàlisi i optimització tarifària

La contractació dels subministraments es una decisió estratègica de la empresa. En l’escenari variable i especulatiu dels mercats energètics, cal prendre la decisió més favorable en cada moment.  El mercat lliure i les diferents modalitats de contractació que ofereix, suposa una oportunitat que SE7ENERGIA aprofita en benefici del client.

El client te l’oportunitat de compartir una experiència inicial d’apropament al sector energètic i SETENERGIA d’adquirir els primers coneixements sobre les instal·lacions i la despesa energètica del client.

Anàlisi de dades: