Formació

Organitzem i impartim formació, en jornades, cursos i tallers.
Divulguem informació en presentacions de col·lectius.
I a més: Tenim l’espai!