Gestió energètica

La gestió energètica es defineix com un estudi íntegre que analitza la situació present del consum energètic i implanta sistemes de control de la demanda energètica.

Es tracta d’una tasca contínua que genera un flux de treball orientat a la consecució dels objectius; amb el compromís de les parts implicades.

La gestió energètica suposa per les empreses