Etiqueta energètica

Informació i tràmit (si escau) de la documentació necessària per solventar tot tipus de temes administratius vinculats amb els subministraments energètics.  Informar dels procediments en els temes de subvencions tant pel que fa a la eficiència energètica en solucions constructives com a les destinades per instal·lacions d’energies renovables.