Instal·lacions

Assessorament respecte a la viabilitat tècnica i econòmica d’instal·lacions. Valorització de pressupostos.